"Babeş-Bolyai" University

Romanian Lepidopterological Society

Bulletin of Entomological Information

Contact

 
 

27/2023

26/2022

25/2021

24/2020

23/2019

22/2018

21/2017

20/2016

19/2014-15

18/2013

17/2012

16/2011

15/2010

14/2009

13/2008

12/2007

11/2006

10/2005

09/2004

08/2003

07/2002

06/2001

05/2000

04/1999

03/1998

02/1997

01/1996

 

 

 

web

site

Home | Instructions for authors

Volume 1 – 1996

 

Revision des Nychiodes waltheri (F. Wagner 1919) Art. 1, Beitrag: Die Balkanhalbinsel (Lepidoptera: Geometridae)
Revision of Nychiodes waltheri F. Wagner 1919 species. Study 1. The Balcanian Peninsula (Lepidoptera: Geometridae)

Imre Fazekas1

[details, abstract]

[pdf]

Macrolepidopterele din sudul Dobrogei
Die Makrolepidoptera der Süddobrudscha (Südostrumäniens)

László Rákosy1, Levente Székely2

[details, abstract]

[pdf]

Heteroptere noi pentru fauna României (Insecta: Heteroptera)
New heteropterans for the Romanian fauna (Insecta: Heteroptera)

Béla Kis1

[details, abstract]

[pdf]

Specii noi sau mai puţin cunoscute de Buprestoidea (Coleoptera: Buprestoidea) pentru fauna României din colecţia Dr. N. Săvulescu de la Muzeul de Istorie Naturală „Grigore Antipa” din Bucureşti
New of few recording species of Buprestoidea (Coleoptera: Buprestoidea) from the Romanian fauna of the collection Dr. N. Săvulescu from the „Grigore Antipa” Museum of Natural History, Bucharest
Adrian Ruicănescu1 & Rodica Serafim2

[details, abstract]

[pdf]

Imbalances between the sexes in Mantis religiosa populations
Dezechilibrul dintre sexe în populaţiile de Mantis religiosa
Ildikó Hideg1

[details, abstract]

[pdf]

Studii ecologice la specii de lepidoptere nocturne în zona Cluj (Transilvania, România), prin cercetări cu capcane feromonale şi capcane luminoase. 1. Caracterizarea zonei, metoda de lucru, lista sistematică şi consideraţii asupra abundenţei speciilor de Noctuidea capturate la capcana luminoasă (1986-1990)
Ecological studies on nocturnal Lepidoptera species in Cluj area (Transylvania, Romania) by means of pheromonal and light traps. 1. The caracterisation of the region, methods, the systematique list and considerations about abundance of Noctuidea species catched in light traps during 1986-1990

Gheorghe Stan1, Ioan Coroiu2 & László Rákosy1

[details, abstract]

[pdf]

Studii ecologice la specii de lepidoptere nocturne în zona Cluj (Transilvania, România), prin cercetări cu capcane feromonale şi capcane luminoase. 2. Evaluarea numărului de spermatofori şi ouă în studiul capacităţii reproductive la femelele unor specii de lepidoptere capturate în capcana luminoasă
Ecological studies on nocturnal Lepidoptera species in Cluj area (Transylvania, Romania) by means of pheromonal and light traps. 2. Evaluation of the number of spermatophores and eggs for the study of reproductive capacity in female Lepidoptera species catched in light trap
Gheorghe Stan
1, Viorica Chis2, Ioan Coroiu2 & László Rákosy1

[details, abstract]

[pdf]

 
 

© Entomologica Romanica 2012 | All rights reserved